logo-vpladvocaten_1

Rechtsgebieden

Familie - en persoonsrecht

Echtscheiding
Omgangsregeling kinderen
Onderhoudsbijdrage
Nalatenschappen
Afstamming
Wettelijke samenwoning
Vereffening en verdeling van het vermogen

Jeugdrecht

Verontrustende opvoedingssituatie
Als misdrijf omschreven feiten
Verhoren bij de politie
Voogd ad hoc

Onroerende goederen

Bouwrecht
Woninghuurwetgeving
Handelshuurwetgeving
Vastgoedrecht
Syndic
Schade
Mede-eigendom

Handelsrecht en incasso

Invordering achterstallige facturen
Protesteren van facturen
Algemene voorwaarden
Opmaak van uw overeenkomsten
Begeleiding bij faillissementen

Consumentenwetgeving

Aankopen
bescherming
garantie

Verkeersrecht

Verdediging voor de politierechtbank
Burgerlijke partijstelling en recuperatie van uw schade

Schuldbemiddeling

Aanvraag
Begeleiding
Herroeping

Strafrecht

Verdediging voor de rechtbank
Burgerlijke partijstelling en recuperatie van uw schade
Begeleiding gedurende uw strafdossier

Vreemdelingenrecht

Bijstand bij asielaanvragen en verzoeken tot internationale bescherming
Humanitaire (9bis Vw.) en medische (9ter Vw.) regularisatie
Gezinshereniging